28.11.2017

Odvetnik dr. Blaž Kovačič Mlinar je pridobil naziv docent za področje pravo

Odvetnik dr. Blaž Kovačič Mlinar že vrsto predava na Fakulteti za management in pravo (MLC) v Ljubljani kot nosilec predmeta Kazensko in kaznovalno pravo, konec oktobra 2017 pa je pridobil tudi naziv docent za področje pravo.

Za docenta je sicer lahko izvoljena oseba, ki ima doktorat znanosti, preverjene pedagoške sposobnosti in primerno znanstveno dejavnost. Naziv se podeli za obdobje petih let.