• 28.11.2017
  Odvetnik dr. Blaž Kovačič Mlinar je pridobil naziv docent za področje pravo

  Odvetnik dr. Blaž Kovačič Mlinar že vrsto predava na Fakulteti za management in pravo (MLC) v Ljubljani kot nosilec predmeta Kazensko in kaznovalno pravo, konec oktobra 2017 pa je pridobil tudi naziv docent za področje pravo.

  Za docenta je sicer lahko izvoljena oseba, ki ima doktorat znanosti, preverjene pedagoške sposobnosti in primerno znanstveno dejavnost. Naziv se podeli za obdobje petih let.

  Več...
 • 11.03.2016
  Odvetnik dr. Blaž Kovačič Mlinar je predaval na Odvetniški akademiji Odvetniške zbornice Slovenije

  Odvetnik dr. Blaž Kovačič Mlinar je dne 3. 3. 2016 predaval na predavanju v okviru Odvetniške Akademije Odvetniške Zbornice Slovenije – Šola kazensko-davčnega prava, ki se je odvijala v prostorih Pravne Fakultete Univerze v Ljubljani. S sogovorniki, dr. Liljano Selinšek (Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije), mag. Jožetom Kozino (Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije) ter odvetnikom Aleksandrom Pevcem, ki je predavanje tudi povezoval, so predstavili svoje poglede na nekatera aktualna vprašanja v zvezi s kazensko-davčnim pravom, ki se pojavljajo v teoriji in praksi. Dogodek v organizaciji Odvetniške Zbornice Slovenije je bil s strani njenih članov dobro obiskan.

  Več...
 • 19.02.2016
  Odvetnik dr. Blaž Kovačič Mlinar je kandidat za člana Beneške komisije

  Odvetniška zbornica Slovenije je za svojega kandidata za člana in nadomestnega člana Beneške komisije predlagala odvetnika dr. Blaža Kovačiča Mlinarja. Odločitev o imenovanju slovenskega člana in nadomestnega člana Beneške komisije bo sprejela Vlada Republike Slovenije. Beneška komisija – Evropska komisija za demokratizacijo skozi pravo (Venice Commission – European Commission for Democracy through Law) je svetovalni organ Sveta Evrope o ustavnih vprašanjih. Ustanovljena je bila maja 1990 in je igrala vodilno vlogo pri sprejemanju ustav, ki temeljijo na standardih evropske ustavne dediščine. Beneška komisija je sestavljena iz "neodvisnih strokovnjakov, ki so si pridobili ugled na podlagi njihovih izkušenj v demokratičnih ustanovah ali z njihovim prispevkom k uveljavitvi prava in politične znanosti" (drugi člen revidiranega Statuta) in so imenovani za obdobje 4 let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

  Več...
 • 19.02.2016
  Prenovljena spletna stran odvetniških pisarn Kovačič in Mlinar

  Delovati je pričela prenovljena spletna stran odvetniških pisarn Kovačič in Mlinar. Na njej boste lahko našli predstavitev pisarn in zaposlenih ter kontakte, prav tako pa so na spletni strani objavljene tudi informacije o času uradnih ur in lokaciji odvetniških pisarn Kovačič in Mlinar.

  Več...
 • 08.12.2014
  Odvetnika dr. Blaž Kovačič Mlinar in Tea Mlinar Kovačič odslej na novi lokaciji

  Odvetnika dr. Blaž Kovačič Mlinar in Tea Mlinar Kovačič od 8. 12. 2014 poslujeta na novi lokaciji - Cigaletova 7, Ljubljana (pritličje levo), v neposredni bližini glavne zgradbe Okrožnega sodišča v Ljubljani in Parkirne hiše Trdinova. Vsi ostali kontaktni podatki (telefon, faks, elektronska pošta) pa ostajajo enaki kot doslej.

  Več...
1 2 3 4 5