• 17.09.2019
  Zaposlimo ODVETNIŠKEGA KANDIDATA (m/ž)

  Odvetnik dr. Blaž Kovačič Mlinar iz Ljubljane zaposli odvetniškega kandidata/odvetniško kandidatko. Zaposlitev se sklepa za nedoločen čas, s 6 mesečnim poskusnim delom.

  Več...
 • 27.06.2019
  Novela ZKP-N

  Državni zbor RS (DZ) je na seji, dne 26. 3. 2019, sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-N). Gre za pomembno in obsežno novelo Zakona o kazenskem postopku, ki je stopila v veljavo dne 20. 4. 2019, uporabljati pa se bo začela šest mesecev po uveljavitvi, z izjemo spremenjenih in novih določb 149.a člena, 149.b člena, 149.c člena, 149.č člena, 149.d člena, 149.e člena, 150.a člena, 150.b člena, 152. člena, 153. člena, prvega do četrtega in šestega odstavka 154. člena, 156. člena ter 156.a člena, ki se bodo začeli uporabljati po treh mesecih od uveljavitve novele. Do začetka uporabe določb ZKP-N se še naprej uporabljajo določbe ZKP, ki so veljale doslej.

  Več...
 • 24.01.2018
  Sodba ESČP v zadevi Čeferin proti Sloveniji

  Odločitev v zadevi Čeferin proti Slovenija ima velik pomen za odvetnike, saj potrjuje, da imajo odvetniki pri zagovarjanju svojih strank pred sodiščem (v kazenskih postopkih) široko pravico do svobode izražanja, ki ne sme biti pretirano omejena z grožnjo kaznovanja, saj bi lahko prišlo do t.i. chilling effect, ko odvetniki zaradi strahu pred kaznovanjem ne bi več učinkovito (zavzeto) zagovarjali svojih strank, kar pa bi ogrozilo tudi pravico do učinkovite obrambe, ki jo zagotavlja 6. člen EKČP.

  Več...
 • 12.12.2017
  Dan odvetniške pravne pomoči pro bono

  Dne 19. 12. 2017 bo v okviru Odvetniške zbornice Slovenije v Ljubljani potekal dan odvetniške pravne pomoči pro bono. 

  Dan odvetniške pravne pomoči pro bono je vsako leto potekal na isti dan, in sicer 19. decembra. Tega dne leta 1918 je Odvetniška zbornica Slovenije namreč prvikrat postala nacionalna odvetniška zbornica, zato želi Odvetniška zbornica Slovenije ta dan obeležiti slovesno in koristno s pro bono (brezplačno) pravno pomočjo, s čimer želi pomagati predvsem tistim, ki so pomoči najbolj potrebni in ki si zaradi slabih ekonomskih razmer ne morejo privoščiti pravne pomoči. Letos bodo odvetniki nudili pro bono pomoč tekom celega tedna med 18. in 22. 12. 2017, pri čemer bo pro bono pravna pomoč potekala v Ljubljani dne 19. 12. 2017.    

  Ker tudi mi želimo pomagati tistim, ki so pomoči potrebni, in ker delujemo v skladu s Kodeksom odvetniške poklicne etike, ki v 42. členu določa, da je zastopanje in obramba socialno šibkih običajna in častna naloga odvetnikov pri opravljanju odvetniškega poklica, sodelujemo pri dnevu odvetniške pravne pomoči pro bono že od samega začetka. Tudi letos bosta odvetnica Tea Mlinar Kovačič in odvetnik dr. Blaž Kovačič Mlinar dne 19. 12. 2017 med 16.00 in 18.00 uro na voljo vsem tistim, ki se bodo predhodno naročili preko elektronske pošte, v kateri bodo na kratko opisali svoj problem.

  Več o dnevu odvetniške pravne pomoči pro bono si lahko preberete na spletni strani Odvetniške zbornica Slovenije: http://www.odv-zb.si/predstavitev/odvetn.

  Več...
 • 06.12.2017
  Idejni osnutek novega Zakona o pravosodnem izpitu

  Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije je dne 19. 10. 2017 objavilo idejni osnutek novega Zakona o pravosodnem izpitu.   

  Glavni namen idejnega osnutka novega Zakona o pravosodnem izpitu je, da bi se usposobilo kadre za vstop v pravosodne funkcije in nekatere pravosodne poklice, pri čemer pa naj se ne bi diskiriminiralo ostalih kandidatov. Novi Zakon o pravosodnem izpitu naj bi tudi stimuliral posameznika, da bi bolj podrobno in bolj racionalno razmislil o svoji prihodnji karieri.

  Več...
1 2 ... 4 5