odvetniki

Odvetniški kandidat

Michael Rotter

V septembru 2014 je diplomiral na Pravni Fakulteti Univerze v Ljubljani. V letu 2015 je zaključil magisterij na drugi bolonjski stopnji s področja kazenskega prava. Naslov njegove magistrske naloge je »Učinkovitost ekskluzije v kazenskem postopku«. Po magistriranju se je z novembrom 2015 zaposlil kot sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani. Aprila 2016 je opravil izpit za mediatorja, marca 2018 pa Pravniški državni izpit. Tri leta je izkušnje med študijem pridobival tudi v gospodarstvu. Odvetniški pisarni odvetnika dr. Blaža Kovačiča Mlinarja se je kot odvetniški kandidat pridružil aprila 2018.


Področje dela: kazensko pravo, pravo prekrškov, gospodarsko pravo, družinsko pravo.

Aktivno govori angleški, francoski in hrvaški jezik; pasivno nemško in italijansko.