odvetniki

Odvetnik

doc. dr. Blaž Kovačič Mlinar

Specialist za kazensko pravo (kazenski zakon in kazenski postopek, gospodarsko kazensko pravo)

Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomiral leta 1998. Naslov njegove diplomske naloge je “Varstvo zasebnosti v okviru Evropske konvencije o človekovih pravicah”. V letih 1998 do 2003 je bil asistent-stažist na Katedri za kazensko pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Leta 2005 se je po opravljenem pravniškem državnem izpitu zaposlil v Odvetniški družbi Čeferin, kjer je ukvarjal s kazenskim in ustavnim pravom. Istega leta je tudi postal doktor kazenskopravnih znanosti z disertacijo “Strukturna in vsebinska nasprotja teoretičnega modela mešanega kazenskega postopka” na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Zvonka Fišerja. V letih 2006 do 2008 je bil dopolnilno zaposlen tudi na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani kot vodja raziskave “Dokazni standardi v kazenskem postopku”.

Leta 2011 je pridobil naziv odvetnik-specialist za kazensko pravo (kazenski zakon in kazenski postopek) in začel s samostojno odvetniško prakso. Je avtor in soavtor številnih znanstvenih, raziskovalnih in strokovnih del, predvsem s področja kazenskega prava ter izpraševalec za področje kazenskega prava na pravniškem državnem izpitu. Je predavatelj in nosilec predmeta "Kazensko in kaznovalno pravo" na Fakulteti za management in pravo (MLC) v Ljubljani. Leta 2017 je pridobil naziv docent za področje pravo.

Aktivno govori angleško, nemško in hrvaško; pasivno italijansko

Področje dela: kazensko pravo, ustavno pravo, prekrški